QUẠT CÔNG NGHIỆP

 

Cánh quạt nhôm nhập khẩu

Sản phẩm cánh quạt nhôm đúc nhập khẩu được dùng cho mô tơ 2kW-4P và 4kW-4P, được dùng trong các ngành công nghiệp nghiệp như: lò sấy gỗ, lò sấy mây tre, lò sấy cá, hệ thống thông gió, dùng cho các phòng bảo ôn… 

Quy cách: 8 cánh x 800 mm

Cánh quạt nhôm nhập khẩu
Hình 1: Cánh quạt nhôm nhập khẩu

 

Cánh quạt công nghiệp

Cánh quạt công nghiệp được dùng trong các ngành công nghiệp nghiệp như: lò sấy gỗ, lò sấy mây tre, lò sấy cá, hệ thống thông gió, dùng cho các phòng bảo ôn… 

Cánh quạt công nghiệp
Hình 2: Cánh quạt công nghiệp