Dịch vụ

Dịch vụ lắp đặt, sửa chửa & bảo trì các sản phẩm

Lắp đặt, sửa chửa và bảo trì các hệ thống thiết bị nồi hơi, hệ thống dàn nhiệt hơi nước, lò sấy gỗ, quạt công nghiệp...


Dịch vụ tư vấn và thiết kế sản phẩm

Tư vấn, thiết kế các hệ thống thiết bị nồi hơi, lò sấy gỗ, lò đốt củi..


Dịch vụ chuyển giao các công nghệ trong lĩnh vực lò sấy, nồi hơi


- Đào tạo và huấn luyện kỹ thuất sấy

- Xử lý nước nồi hơi, vệ sinh nồi hơi.