Liên hệ

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU CHỊU LỬA BẢO SƠṆ

Địa chỉ:98 Xa Lộ Hà Nội, P. Long Bình Tân, Biên Hòa , Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại:(061 )3831184 -Fax: (061) 3933607

Email:[email protected]

Website:http://baoson.net.vn