GẠCH CHỊU LỬA CAO NHÔM

Gạch Chịu Lửa Cao Nhôm Việt Nam

5.1 Gạch chịu lửa cao nhôm

Gạch cao nhôm tên gọi tắt của từ gạch chịu lửa cao nhôm xuất xứ Trung Quốc, Bảo Sơn cũng cung cấp dòng gạch cao nhôm xuất xứ Việt Nam, là sản phẩm chịu lửa định hình được ép và nung tại nhiệt độ kết khối. Tùy vào thành phần của nhôm oxit mà tính chất cách nhiệt, chịu lửa cũng có phần khác nhau. Tuy nhiên, gạch chịu lửa cao nhôm vẫn đảm bảo các đặc tính cơ bản: quy cách, chất lượng đạt chuẩn, dẫn nhiệt thấp, độ bền cơ học cao, độ giãn nở bởi nhiệt độ thấp.
So với gạch chịu lửa sa mốt, gạch cao nhôm có nhiều ưu điểm vượt trội, đặc biệt là khả năng chịu nhiệt cao. Do đó, gạch cao nhôm được ứng dụng rộng rãi trong xây dựng vách lò, buồng đốt, nóc lò của các ngành công nghiệp hóa chất, luyện kim, đốt rác, và những công trình, bộ phận đòi hỏi nhiệt độ cao mà gạch chịu lửa sa mốt không đáp ứng được.

5.1.1 Gạch cao nhôm 32%

Gạch chịu lửa cao nhôm 32% chứa ít nhất 32% nhôm oxit trong thành phần, đảm bảo các đặc tính cơ bản: dẫn nhiệt thấp, độ bền cơ học cao, độ giãn nở bởi nhiệt độ thấp.
Quy cách:
 • Gạch chữ nhật: 230x114x65mm
 • Gạch dao: 230x114x65x45/55mm
 • Gạch búa: 230x114x65x45/55mm

Gạch cao nhôm 32%
Hình 11: Gạch cao nhôm 32%

5.1.2 Gạch cao nhôm 40%

Gạch chịu lửa cao nhôm40% chứa ít nhất 40% nhôm oxit trong thành phần, đảm bảo các đặc tính cơ bản: dẫn nhiệt thấp, độ bền cơ học cao, độ giãn nở bởi nhiệt độ thấp.
Quy cách:
 • Gạch chữ nhật: 230x114x65mm
 • Gạch dao: 230x114x65x45/55mm
 • Gạch búa: 230x114x65x45/55mm

Gạch cao nhôm 40%
Hình 12: Gạch cao nhôm 40%

5.1.3 Gạch cao nhôm 45%

Gạch chịu lửa cao nhôm 45% chứa ít nhất 45% nhôm oxit trong thành phần, đảm bảo các đặc tính cơ bản: dẫn nhiệt thấp, độ bền cơ học cao, độ giãn nở bởi nhiệt độ thấp.
Quy cách:
 • Gạch chữ nhật: 230x114x65mm
 • Gạch dao: 230x114x65x45/55mm
 • Gạch búa: 230x114x65x45/55mm

Gạch cao nhôm 45%
Hình 13: Gạch cao nhôm 45%

5.1.4 Gạch cao nhôm 50%

Gạch chịu lửa cao nhôm 50% chứa ít nhất 50% nhôm oxit trong thành phần, đảm bảo các đặc tính cơ bản: dẫn nhiệt thấp, độ bền cơ học cao, độ giãn nở bởi nhiệt độ thấp.
Quy cách:
 • Gạch chữ nhật: 230x114x65mm
 • Gạch dao: 230x114x65x45/55mm
 • Gạch búa: 230x114x65x45/55mm

Gạch cao nhôm 50%
Hình 14: Gạch cao nhôm 50%

5.1.5 Gạch cao nhôm 55%

Gạch chịu lửa cao nhôm 55% chứa ít nhất 55% nhôm oxit trong thành phần, đảm bảo các đặc tính cơ bản: dẫn nhiệt thấp, độ bền cơ học cao, độ giãn nở bởi nhiệt độ thấp.
Quy cách:
 • Gạch chữ nhật: 230x114x65mm
 • Gạch dao: 230x114x65x45/55mm
 • Gạch búa: 230x114x65x45/55mm

Gạch cao nhôm 55%
Hình 15: Gạch cao nhôm 55%

5.1.6 Gạch cao nhôm 60%

Gạch chịu lửa cao nhôm 60% chứa ít nhất 60% nhôm oxit trong thành phần, đảm bảo các đặc tính cơ bản: dẫn nhiệt thấp, độ bền cơ học cao, độ giãn nở bởi nhiệt độ thấp.
Quy cách:
 • Gạch chữ nhật: 230x114x65mm
 • Gạch dao: 230x114x65x45/55mm
 • Gạch búa: 230x114x65x45/55mm

Gạch cao nhôm 60%
Hình 16: Gạch cao nhôm 60%

5.1.7 Gạch cao nhôm 65%

Gạch chịu lửa cao nhôm 65% chứa ít nhất 65% nhôm oxit trong thành phần, đảm bảo các đặc tính cơ bản: dẫn nhiệt thấp, độ bền cơ học cao, độ giãn nở bởi nhiệt độ thấp.
Quy cách:
 • Gạch chữ nhật: 230x114x65mm
 • Gạch dao: 230x114x65x45/55mm
 • Gạch búa: 230x114x65x45/55mm

Gạch cao nhôm 65%
Hình 17: Gạch cao nhôm 65%

5.1.8 Gạch cao nhôm 70%

Gạch chịu lửa cao nhôm 70% chứa ít nhất 70% nhôm oxit trong thành phần, đảm bảo các đặc tính cơ bản: dẫn nhiệt thấp, độ bền cơ học cao, độ giãn nở bởi nhiệt độ thấp.
Quy cách:
 • Gạch chữ nhật: 230x114x65mm
 • Gạch dao: 230x114x65x45/55mm
 • Gạch búa: 230x114x65x45/55mm

Gạch cao nhôm 70%
Hình 18: Gạch cao nhôm 70%

Vui lòng gọi Hotline: 0949 413 503 (Ms.Trang) Nhận Giá Siêu Hấp Dẫn