THI CÔNG THIẾT BỊ LÒ HƠI ĐỐT THAN ĐÁ CHO CTY NỒI HƠI MẠC TÍCH

Danh mục: QUẠT CÔNG NGHIỆP

Thi công thiết bị lò hơi đốt than đá cho Cty Nồi Hơi Mạc Tích