Gạch chịu lửa nhiều qui cách

99


Một số qui cách gạch chịu lửa sa mốt

  • Gạch chịu lửa mỏng: 230x114x32mm
  • Gạch chịu lửa 5 tấc: 215x115x500mm
  • Gạch chịu lửa 7 tấc: 215x115x700mm
  • Gạch chịu lửa 8 tấc: 215x115x800mm
  • Gạch chịu lửa 1 mét: 215x115x1000mm

Bên cạnh gạch chữ nhật, gạch dao, gạch búa được sử dụng phổ biến, gạch chịu lửa còn có nhiều hình dạng và quy cách khác theo yêu cầu của khách hàng như

  • Gạch chịu lửa mỏng: 230x114x32mm

Gạch chịu lửa mỏng
Hình 1: Gạch chịu lửa mỏng

Gạch chịu lửa dày mỏng

Hình 2: Gạch chịu lửa dày - mỏng

Gạch chịu lửa 4A-4B
Hình 3: Gạch chịu lửa 4A - 4B

Gạch chịu lửa sa mốt
Hình 4: Gạch chịu lửa sa mốt nhiều qui cách

  • Gạch chịu lửa 5 tấc: 215x115x500mm

Gạch chịu lửa sa mốt 5 tấc
Hình 5: Gạch chịu lửa sa mốt 5 tấc

  • Gạch chịu lửa 7 tấc: 215x115x700mm

Gạch chịu lửa 7 tấc
Hình 6: Gạch chịu lửa sa mốt 7 tấc

  • Gạch chịu lửa 8 tấc: 215x115x800mm

Gạch chịu lửa 8 tấc
Hình 7: Gạch chịu lửa sa mốt 8 tấc